Cena proměny je vždy individuální, závisí na rozsahu požadovaných služeb a velikosti prostoru proměny.

Na první konzultační schůzce s designérem, v místě budoucí proměny, jsou podle zvyklostí a potřeb zákazníka definovány požadované služby a rozsah proměny. Tato schůzka trvá cca 90 min a její cena je 1.500 Kč.

Na základě konzultační schůzky obdrží zákazník cenovou nabídku pro realizaci proměny.

Pro vaši představu uvádíme ceny projektů u již realizovaných proměn, které naleznete v naší galerii.